NEWS CCSU

Nárůst oxidu uhličitého (CO₂) jako obnovitelné uhlíkové suroviny – již existuje více než 1,3 milionu tun kapacity pro produkty na bázi CO₂ a očekává se, že se do roku 2030 minimálně zčtyřnásobí

Technologie CCU dnes transformují cca 1,3 milionu tun CO2 na komodity (chemické látky, syntetická paliva, polymery, proteiny a minerály). Dynamický růst se očekává především v oblasti metanu, metanolu, etanolu a vyšších uhlovodíků pro odvětví letectví. Do roku 2030 se odhaduje pro aplikace CCU minimálně čtyřnásobní nárust. Např. "zelený" metanol vyvíjí dnes cca 25 společností a odhad 2030 je produkce 1 Mt/rok.

Společnost FAIRBRICS inovace v textilním průmyslu

CO2 z průmyslových zdrojů reaguje s katalyzátorem a rozpouštědlem a vznikají chemikálie, které se používají na syntézu polyesteru. Polyesterové pelety jsou spřádány do příze a nakonec do tkaniny.  Plány směřují i k produkci udržitelné výroby PET.

POST COMBUSTION – v cementárenském průmyslu

Inovační fond EU poskytne grant ve výši 4,5 milionu € na projekt CCZ čtyřem belgickým společnostem CO2ncrEAT

OXY-FUEL – v cementářském průmyslu

Výrobce energie (EDF) a VICAT (výrobce cementu a betonu) směřují k výrobě „zeleného“ e-metanolu z CO2. Projekt HYNOVI – cílem je výroba cca 200 000 tun.

POST COMBUSTION – enzymatický záchyt CO₂

Patentovaná technologie zachycování uhlíku byla vyvinuta v posledních dvaceti letech kanadskými vědci a inženýry a podporována vládami Kanady, Spojených států a Evropské unie. Technologie CO2 Solutions by Saipem umožňuje záchyt CO2 přímo z průmyslových zdrojů. SAIPEM.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Nutné
Accept