Využití CO2

Steelanol recykluje uhlík na udržitelný a pokročilý bioetanol

Image

V únoru navštívila početná delegace spolku CO2CZ, ve které nechyběli ani zástupci Svazu chemického průmyslu ČR nebo společnosti EY, belgický Gent, kde si prohlédli speciální zařízení, které recykluje uhlík na udržitelný a pokročilý bioetanol – STEELANOL.

Belgický STEELANOL představuje inovativní řešení problematiky využití odpadního média z technologického průmyslového procesu a jeho transformace do výsledné podoby nově vzniklého produktu pro další celospolečenské uplatnění, například v energetickém pojetí jeho využití (primárně v dopravě jakožto aditivum) nebo jako vstupní surovina pro zpětné materiálové využití, například v petrochemickém průmyslu. V tomto konkrétním belgickém případě se jedná o jímání odpadního ocelárenského plynu a jeho přeměnu do etanolu na bázi technologického procesu fermentace. V projektu nedochází pouze ke vzniku nového výrobku z odpadu, ale primárně k redukci ocelárenského plynu, obsahujícího CO2, který vznikl při procesu výroby oceli v lokálním výrobním závodu společnosti Mittal, a tím ke snížení emisní zátěže ve výrobním procesu.

„Našim úkolem, tedy nejen spolku CO2 Czech Solution Group, je takovéto projekty přinést do našeho národního hospodářství a napomoci tak plnění legislativy EU pro proces snižování tvorby skleníkových plynů. Kromě environmentálního aspektu má aplikace takovéhoto projektu velký ekonomický přínos pro nositele ekologické zátěže, neboť cenotvorba emisních povolenek výrazně zatěžuje ekonomiku domácích energetických výrobních procesů.“

Ing. Petr Břenek
předseda řídícího výboru CO2CZ

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Nutné
Accept