AKTIVITY

Komercionalizace dekarbonizace?

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se v sídle Hospodářské komory ČR (HK ČR) uskutečnil workshop s názvem „KOMERCIONALIZACE DEKARBONIZACE – potenciál využití CO2“, který uspořádal viceprezident HK ČR Radek Jakubský se Svazem chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) a spolkem CO2 Czech Solution Group (CO2CZ).

Workshop byl zaměřen na možnosti komerčního využití skleníkového plynu CO2. „Tato akce navazuje na předchozí semináře, kterých jsme společně se SCHP ČR uspořádali již několik.  Cílem tohoto workshopu bylo představit všem zúčastněným systémově nejefektivnější dekarbonizační postupy v průmyslovém sektoru České republiky a napomoci vytvoření sdružení stran zainteresovaných na řešení dekarbonizace,“ uvedl Radek Jakubský, viceprezident HK ČR. 

Český cíl DEKARBONIZACE 2050 je náročná transformace s pozitivním environmentálním dopadem, ale z hlediska finanční nákladovosti s výrazně negativními dopady nejen pro český průmysl.  „Téma jsme otevřeli v listopadu 2022 uspořádáním konference DECARB 2022 (Dekarbonizace energeticky náročných odvětví), kde dostal prostor i Spolek CO2 Czech Solution. Spolek CO2 Czech Solution Group se snaží vytvořit v této oblasti systémovou základnu. Workshop představil průmyslovým emitentům vizi úzké a strukturované spolupráce vědecké a průmyslové sféry v rámci ČR, která by celý proces profesionalizovala,“ sdělil Ivan Souček, Ph.D., ředitel SCHP ČR a člen řídícího výboru spolku CO2CZ.

„Jedním z cílů setkání bylo také představit návrh efektivní koordinace průmyslových emitentů CO2 a vědeckého potenciálu ČR, tedy výzkumných ústavů a vysokých škol, a zahájit urychlenou spolupráci všech zainteresovaných stran,“ řekl Ing. Petr Břenek, předseda řídícího výboru spolku CO2CZ, s tím, že strukturovaná spolupráce vědy a průmyslu není v ČR samozřejmostí. I to by chtěl spolek, mezi jehož partnery patří například společnost Ernst & Young nebo Czechinvest, změnit.

Spolek CO2CZ připravuje ve spolupráci s Ernst & Young další workshop zaměřený výhradně na průmysl, kde představí plán své práce a předpokládá, že český průmysl pochopí nutnost a výhodnost společného a systematizovaného postupu v tak náročném procesu, jakým dekarbonizace bezesporu je. Významná bude i součinnost se státní správou ČR.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Nutné
Accept